Dersom du ønsker å leie hytte i f.eks mars måned må søknaden være sendt til utleieansvarlig Jarle Hagen tidligst 1. februar og senest 15. februar dersom man vil være med i tildelingen. Det er altså ikke mulig å søke om hytte flere måneder frem i tid.

Etter den 15. er det "Førstemann til mølla" som gjelder.

Ved spesielle ferier som vinterferie, påske, sommer og høstferie gjelder egne frister. Disse sendes medlemmene samt kunngjøres på nettsiden.